Sarah Featon - Cards - Yellow Kowhai - 6 Pack

LOGIN TO VIEW THE PRICE

154x154 Bespoke Tintoretto 

Sarah Featon, Yellow Kōwhai, Sophora Tetraptera, about 1885, watercolour. Purchased 1919. Te Papa (1992-0035-2277/72)